Mountbattenweg 15, 5466 AX Veghel
DONKERS TRADING BV
RVS OPSLAGTANK
WEDA HOLLAND BV
BRIJVOERINSTALLATIE
BUSCHHOFF NEDERLAND
GRONDSTOFAANNAME
WASHPOWER
BUSCHHOFF NEDERLAND
MALEN EN MENGEN
DONKERS TRADING BV
MANIFOLD
WEDA HOLLAND BV | NUTRIX+

Hygienisering

Voor het hygiëniseren  van het digistaat levert Weda Holland B.V.  een totaaloplossing. Ons systeem kan zowel in bestaande als in nieuwe biogasinstallaties ingebouwd worden. Uiteraard kan het systeem ook uitgevoerd worden met een eigen warmtebron. Op deze wijze kan de installatie ook voor andere toepassingen gebruikt worden.

Bij het hygiëniseringsproces is het belangrijk dat er een strikte scheiding is
tussen het gehygiëniseerde product ( wit bereik ) en het niet gehygiëniseerde product ( zwart bereik ).

De voorwaarden  voor het gehele hygiëniseringsproces worden in de
EG richtlijn 1774/2002 beschreven.
Onze installaties voldoen aan de voorschriften in deze richtlijn.

De installaties zijn compleet computergestuurd, belangrijk hierbij is dat de voorwaarden die gesteld worden ( bijv. temperatuur, verblijftijd e.d. )
gemeten worden. Deze meetwaarden worden vastgelegd in een databank.

Voorbeeld installatie met twee mengers: Inhoud per menger 4800 ltr. een warmtewisselaar, twee pompen, macerator

Weda Holland BV